1

TV02
FRENTES
Vino mate, roble nudoso, cerámica óxido.
TAPAS, LADOS Y PANEL
Roble nudoso.
ESTANTES
Vino mate.

R03
FRENTES
Cristal vino mate, cristal burdeos mate, cristal rojo mate, vino mate.
TAPAS Y LADOS
Vino mate.
ESPEJO
Espejo bronce brillo, espejo bronce mate.

C03
FRENTES
Safari mate, cerámica óxido, tundra mate.
TAPA, LADOS Y TARIMA
Safari mate.

TV03
FRENTES
Roble fumé, cristal parsol gris, burdeos mate, vino mate.
TAPA, LADOS Y TARIMA
Roble fumé.
3
On Plus17 sql / 7 sqlseo / 0.12240720